Pierwszy wyrok w sprawie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyki we Wrocławiu w dniu 4-go marca 2024 roku, odczytał wyrok w sprawie o odebranie praw rodzicielskich Robertowi I., oraz o ograniczeniu mu kontaktów z dziećmi. Sąd nie miał wątpliwości i w pełni poparł wnioski matki nieletnich chłopców, tym samym Robertowi I. zostały odebrane prawa rodzicielskie oraz zostały ograniczone kontakty z dziećmi do możliwości kontaktu dwa razy w miesiącu, wyłącznie przez telefon w określonej godzinie w obecności matki.

Wyrok nie jest prawomocny.