Rozpoczyna się proces

Sędzia Katarzyna Szafrańska została przydzielona do poprowadzenia procesu przeciwko oskarżonym Robertowi I. i jego siostrze Agnieszce I.
W dniu 28 marca 2024 roku na posiedzeniu sądu została podjęta decyzja o przedłużeniu, już po raz czwarty, aresztu dla Roberta I. do dnia 29 czerwca 2024 roku. Robert I. przebywa w areszcie od maja 2023 roku. Sędzia zaplanowała także pierwszy termin przesłuchań, który przypada na dzień 6 maja 2024 roku na godzinę 9.30 w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu III Wydział Karny.

Grzegorz Filarowski wraz z pełnomocnikiem Tomaszem Razowskim złożyli już stosowne wnioski o przyłączenie się do sprawy w charakterze oskarżycieli posiłkowych. Będą walczyć o surowy wyrok dla oskarżonego. W sprawie poszkodowanych jest 7 osób. Są to głównie kobiety. Robertowi I. zarzuca się przede wszystkim liczne oszustwa, groźby karalne, pobicia, znęcanie się nad kobietami, kradzieże z włamaniem. Szkody przeciwko mieniu przekraczają kwotę jednego miliona złotych. W sprawie musi być przesłuchanych ponad 40 świadków. Akta sprawy zapisane zostały w 10 tomach (blisko 2000 kart).

Oskarżonego Roberta I. będzie reprezentował młody adwokat Maciej Sobczak, który został przydzielony jako pełnomocnik z urzędu. Robert I. nie przyznaje się do zarzucanych mu 23 czynów. Jego siostra, Agnieszka I., przyznała się do grożenia śmiercią Grzegorzowi Filarowskiemu.